ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

1. Βασικές Οικονομικές Έννοιες

2. Γενικό Οικονομικό Περιβάλλον

2. Επιχειρηματικά Εμπόδια

3. Επιχειρηματικό Σχέδιο _Αναλυτικό_

4. Επιλογή Τόπου Εγκατάστασης

5. Στρατηγική

6. Μάρκετινγκ

7. Διοίκηση Παραγωγής

8. Ανθρώπινοι Πόροι

9. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

10. Χρηματοδότηση

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Μάθημα Επιλογής 6ου και 8ου Εξαμήνου, 2 ώρες Θεωρία, 2 Διδακτικές Μονάδες

Μέρα, ώρα και τόπος διδασκαλίας: Δευτέρα, 14:00-16:00, Αίθουσα Συνεδριάσεων

 Κώτσιος Παναγιώτης (kotsiostei@gmail.com)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

20/02/12

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

2η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

05/03/12

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

3η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

12/03/12

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ,  ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

19/03/12

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

26/03/12

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

02/04/12

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

23/04/12

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

30/04/12

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

9η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

07/05 /12

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

10η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

14/05 /12

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

11η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

21/05/12

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

28/05/12

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

13η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

04/06/12

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ